Vill du rikta energin mot produktion istället för irritation?

God kommunikation har en central roll för att skapa trivsel, gott samarbete och effektivitet på arbetsplatser. Kommunikation är kunskap, insikt och träning. När vi förstår varandra och kan kommunicera tydligt och ansvarsfullt förstår vi hur vi kan arbeta effektivt tillsammans.

Tjänster

IPU workshops, 1- 2 dagars seminarium

Förtroendefullt samarbete, 1- 3 dagars seminarium

Skräddarsydda Teambuildning/ Ledarutveckling

Inspirationsföreläsningar

Metoder/Verktyg

NLP-

Neuro står för våra sinnen och hur vi filtrerar information när vi talar och lyssnar

Lingvistisk står för vår användning av språket när vi kommunicerar med både andra och oss själva.

Programmering handlar om våra mönster, vad som styr oss när vi lyckas och hur vi kan programmera om dessa mönster för att få ett bättre resultat.

THE- The Human Element

FS - Förtroendefullt samarbete

IPU - Profilanalys för beteende, drivkrafter och emotionell intelligens