Karin Andersson

Sedan 1990 har jag arbetat som organisations- och processkonsult.

Jag arbetar i huvudsak med att utveckla ledare och deras arbetsgrupper i syfte att öka prestationen och förbättra resultatet. Fokus ligger på effektivare kommunikation och förtroendefullt samarbete.

Med ett konsultativt arbetssätt, en positivt drivande och kreativ attityd, arbetar jag aktivt med inriktning på grupprocesser. 

Med verktyget IPU har jag genomfört över 400 olika analyser.

Jag har även gedigen erfarenhet av projektledarutbildningar.